Ανάθεση Σχεδιασμού Μακέτας

Στην Printon πιστεύουμε πως ένα σωστά μελετημένο σχέδιο μπορεί να βελτιώσει σε εκπληκτικό βαθμό τα αποτελέσματα μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Εμπιστευτείτε το έμπειρο δημιουργικό τμήμα της Printon για εγγυημένα, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η διαδικασία του σχεδιασμού μιας μακέτας έχει ορισμένα στάδια και διέπεται από κάποιες συμφωνίες, οι οποίες υπάρχουν ώστε να διασφαλίσουν τα συμβαλλόμενα μέρη και η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Πριν την ανάθεση:

• Θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει όλα τα κείμενα, λογότυπα και τυχόν γραφικά ώστε να γίνει ομαδοποιημένη αποστολή τους για αποφυγή λαθών.

• Όλα τα κείμενα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.

• Σε περίπτωση που τα κείμενα δεν είναι δακτυλογραφημένα, γίνονται δεκτά και κείμενα τα οποία είναι εκτυπωμένα (με τυπογραφικούς χαρακτήρες) και τα οποία θα πρέπει να σαρώσετε και αποστείλετε σε υψηλή ανάλυση.
Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα κείμενα, ή κείμενα εκτυπωμένα με καλλιγραφικές ή δυσανάγνωστες γραμματοσειρές.

• Αν επιθυμείτε να γίνει χρήση συγκεκριμένων φωτογραφιών, αυτές θα πρέπει να είναι σε υψηλή ανάλυση.

• Όλες οι απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες καλό θα είναι να αναφέρονται σε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο με οδηγίες.

• Αν έχετε υπόψη σας κάποιο σχέδιο που σας αρέσει αισθητικά, θα χαρούμε πολύ να δούμε μια φωτογραφία του, η οποία θα μας βοηθήσει πολύ στον σχεδιασμό.

Μετά την ανάθεση:

• Θα πρέπει να είστε διαθέσιμος για παροχή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών. Συνήθως επιλέγουμε την τηλεφωνική επικοινωνία, ή σε περίπτωση κάποιας μικρής σε έκταση ερώτησης, την αποστολή e-mail.

• Θα πρέπει να αναμένετε την παραλαβή προσχεδίων για έγκριση ή διορθώσεις από την ίδια ακόμη ημέρα της ανάθεσης. Μας διευκολύνει πάρα πολύ όταν μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας για να μας πουν άμεσα τη γνώμη τους για τα προσχέδια. Τυχόν αργοπορία στην έγκριση των προσχεδίων ή στην παροχή των διορθώσεων, ενδέχεται να καθυστερήσει αισθητά την ολοκλήρωση της εργασίας.

• Πάντα πρέπει να γίνεται σχολαστικός έλεγχος από την πλευρά σας σε όλες τις πληροφορίες (κείμενα, τηλέφωνα κλπ.).

Γενικοί όροι που βοηθούν σε μια ομαλή, χωρίς απρόοπτα συνεργασία:

• Αναθέτοντας σε εμάς την κατασκευή της μακέτας, δεσμευόμαστε πως το σχέδιο θα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για ορθή εκτύπωση.

• Η κατασκευή μιας μακέτας, προϋποθέτει την παραγγελία της αντίστοιχης εκτύπωσης. Για αυτό το λόγο άλλωστε, οι τιμές κατασκευής των μακετών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συγκριτικά με την ποιότητά τους.

• Για την έναρξη του σχεδιασμού μιας μακέτας, θα πρέπει να έχει ήδη τοποθετηθεί η παραγγελία του προϊόντος. Δείτε τη διαδικασία παραγωγής για περισσότερες πληροφορίες.

• Σε κάθε κατασκευή μακέτας, περιλαμβάνονται έως 3 προσχέδια.
Αρχικά σχεδιάζουμε το πρώτο, με βάση την αισθητική του δημιουργικού μας τμήματος και τις οδηγίες σας.
Αν η ιδέα σας αρέσει, τότε προχωράμε στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να παραχθεί η τελική μακέτα. Στην περίπτωση που δεν καλυφθείτε με το πρώτο προσχέδιο, τότε, κατόπιν τηλεφωνικής «συνέντευξης», σχεδιάζουμε άλλα δύο, τα οποία σας αποστέλλονται ταυτόχρονα ώστε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα και να προχωρήσουμε στις τελικές διορθώσεις.
Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με εσωτερική έρευνα, το 83% των πελατών μας, υιοθετεί το πρώτο μας σχέδιο. Το ποσοστό των πελατών μας που είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με κάποιο από τα 3 σχέδια, πλησιάζει το 100%.

• Ο χρόνος παράδοσης του πρώτου προσχεδίου είναι έως 2 εργάσιμες από την ανάθεση (μετρώντας από την επόμενη της ανάθεσης για παραγγελίες που έγιναν μετά τις 10:00 π.μ.).

• Σε περίπτωση που δεν μας προμηθεύσετε με έτοιμο, δακτυλογραφημένο κείμενο, αλλά με σάρωση εντύπου, θα πρέπει να γίνει από εσάς επιπλέον σχολαστικός έλεγχος καθώς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη. Η συγκεκριμένη (δωρεάν) υπηρεσία δακτυλογράφησης παρέχεται καθαρά για λόγους διευκόλυνσης των πελατών μας. Ενδέχεται μάλιστα να αυξήσει τον χρόνο παράδοσης της μακέτας κατά 1 εργάσιμη.

• Ο τελικός έλεγχος για την ορθότητα των στοιχείων της μακέτας, γίνεται από εσάς και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση οποιουδήποτε τυπογραφικού λάθους.

• Η αλλαγή λίγων κειμένων, γραφικών ή στοιχείων επικοινωνίας σε μια ήδη υπάρχουσα μακέτα, συνιστά διόρθωση της μακέτας και έχει την αντίστοιχη (μειωμένη) χρέωση.

• Στην «κατασκευή μακέτας» δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση η κατασκευή λογότυπου, που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο θα πρέπει να μας παρέχετε ή να μας αναθέσετε να σχεδιάσουμε κατόπιν συνεννόησης.